Beställning sker i första hand via Produktwebben. Större arrangemang och blomgrupper beställs med fördel direkt från leverantören.

Kontaktuppgifter till leverantören:
Telefon: 018-50 80 30
E-post: info@bellisblommor.com

För mer information, se avtalsdatabasen och/eller Produktwebben via Inköp och upphandling i medarbetarportalen.