Aarno Palotie är forskningsdirektör på Human Genomics-programmet vid Helsinki Institute of Life Science. Han är också fakultetsmedlem i Center for Human Genome Research på Massachusetts General Hospital i Boston och associerad medlem i Broad Institute of MIT and Harvard.

Aarno Paloties forskning utgår från den unika finska befolkningen för att förbättra förståelsen av de genetiska komponenter som ligger bakom vanliga sjukdomar.