Björn Eriksson är generaldirektör för Läkemedelsverket sedan mars 2021. Björn Eriksson är hjärtläkare och har bland annat arbetat med kliniskt arbete, läkemedelsutveckling och administrativt ledningsarbete inom sjukvården.