Till vardags är Eva Tiensuu Janson professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, onkologisk endokrinologi.

– Det är spännande att få gå in i denna nya roll. Jag har tidigare i min roll som dekan för medicinska fakulteten, suttit i vår lokala styrgrupp som ledamot, men nu får jag möjligheten att leda denna grupp och samarbeta med motsvarande personer på de tre andra värduniversiteten.

De fyra värduniversiteten är förutom Uppsala universitet, KTH, Stockholms universitet och Karolinska institutet.

Vad gör en integrationsdirektör för SciLifeLab UU? 

– Alla fyra värduniversitet har en integrationsdirektör och i Uppsala ska jag vara ordförande för vår lokala styrgrupp och dessutom samverka med de övriga ID och med Scientific directors i övergripande frågor för SciLifeLab

– Jag tror att titeln just handlar om att integrera de fyra värduniversitetens hantering av SciLifeLab frågor, inom universiteten men också mellan universiteten.

Det finns också en vetenskaplig direktor för SciLifeLab-U och en föreståndare för SciLifeLab-U – men roller och ansvar är tydligt definierade menar Eva Tiensuu Jansson. Föreståndaren har en mer administrativ roll medan Scientific director arbetar med den verksamhetsnära utvecklingen av SciLifeLab.

Hon tror att hon kommer att lägga en mindre del av arbetstiden, kanske mellan 5-10 procent, på det här uppdraget.

Vilka arbetsuppgifter ska du ta itu med först? 

– Just nu pågår en diskussion om nästa steg för SciLifeLab, vi väntar med spänning på forskningsproppen för att se hur vi ska fortsätta förvalta denna viktiga forskningsinfrastruktur. Vi funderar också mycket på hur vi i Uppsala ska arbeta med den nya satsningen på Data Driven Life Sciences, som annonserades för ett par veckor sedan. Här kommer SciLifelab att spela en stor roll och vi förbereder oss inför starten 2021.

– För mig är det viktigt att vi har ett fortsatt gott samarbete både inom Uppsala universitet och i samarbete med Stockholmsuniversiteten, så att SciLifeLab får fortsätta att vara en stark nationell infrastruktur i framtiden.