Under hösten fortsätter arbetet med att utveckla funktionalitet och personalisering av studentingången. En slutlig leverans kommer att ske i december 2021.

Studentingången hittas på adressen https://www.uu.se/student/