- Vi har gått över i en ny fas då frågor hanteras av ordinarie verksamhet och inte av krisorganisationen. Därför har vi satt ett autosvar på corona@uu.se där vi hänvisar till de vanliga avdelningarna och kanalerna, säger kommunikationsdirektör Pernilla Björk.

De flesta mejlen har handlat om personalfrågor gällande arbetsmiljö, karantän, lön, med mera, det vill säga om hur arbetstagare och arbetsgivare ska hantera den rådande situationen med stöd i de regler som finns.

Studenter har till exempel undrat varför inte utbildningar har ställts in fram till det togs beslut om distansundervisning, eller framfört kritik om att beslut inte togs tidigare och varför besluten inte gäller längre. Många frågor kring VFU/praktik har också kommit in.

- Det har också kommit in bra tips och idéer från såväl anställda som allmänhet om hur vi kan stötta vården och de som befinner sig i riskgrupper, uppfinningsrikedomen är stor, säger Shirin Mavadati vid avdelningen för gemensam service, en av dem som har bevakat mejladressen corona@uu.se under den här perioden.

Samlad information kring covid-19 finns fortfarande att ta del av via dessa ingångar:
mp.uu.se/sv/web/info/vart-uu/information-om-corona
www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset

Eventuellt nya rektorsbeslut gällande covid-19 kommer fortsatt att publiceras på:
mp.uu.se/sv/web/info/vart-uu/information-om-corona

Frågor om utbildning och forskning hänvisas till kansliet för respektive vetenskapsområde. Övriga frågor hänvisas till registrator@uu.se.

Generella frågor om studier vid Uppsala universitet skickas till studentservice@uu.se.

Studenter som har specifika frågor om program eller kurser ska kontakta ansvarig institution.