Rektor har beslutat att satsa strategiska medel på en forskarskola i medicinsk humaniora under 2022 till 2026. Forskarskolan kommer att ha fem doktorander från vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap respektive vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Tjänsterna samfinansieras av Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap.

Medlen kommer att utlysas innan årsskiftet och kommer att kunna sökas av tvärvetenskapliga handledarkonstellationer där en handledare är verksam vid vardera vetenskapsområde.