Precisionsmedicin möjliggör skräddarsydd prevention, säkrare diagnostik, behandling och uppföljning baserat på den enskilde patientens unika förutsättningar, exempelvis genetisk profil eller andra biomarkörer.

Det unika med utbildningen är att den paketerar det senaste kunskapsläget och forskningen på ett enkelt och tillgängligt sätt. Kursdeltagaren kan gå den i sin egen takt och kan välja att ta del av föreläsningarna själv eller tillsammans med sina arbetskamrater och att ha tid för reflektion efteråt. Utbildningen vänder sig i första hand till personal inom sjukhusvården i Uppsala och Stockholm, men den kan vara relevant för all personal som arbetar inom vården eller som studerar till ett vårdyrke.

– Vår förhoppning är att när fler blir medvetna om möjligheterna inom precisionsmedicin, kommer det innebära att framstegen kommer fler patienter till godo, exempelvis genom att fler får rätt dos i rätt tid eller får minskade bieffekter av sin medicinering, förklarar Eva Tiensuu Janson, professor i medicin och ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Utbildningen, som kallas ”Introduktion till precisionsmedicin”, har tagits fram med stöd från Vinnova och är helt webbaserad och kostnadsfri. Den består av inspelade korta föreläsningar med några av Uppsala universitets och Karolinska institutets främsta experter inom området.

– Målet är att ge rätt insatser i rätt tid till varje enskild patient. Den här kursen vänder sig till vår personal och kan hjälpa till att ge insikter i hur precisionsmedicin kan förbättra vården, säger Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset.

Artikeln är först publicerad på Akademiska sjukhuset.