Under en övergångsperiod kommer både den nya och gamla adressen att fungera.
Utförligare information finns i Ekonominytt 2020:7.