Syftet med den nya lagen är, precis som tidigare, att reglera hur spårbara humanbiologiska prov får samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål.

– Men den nya lagen medför vissa förändringar. Bland annat ett utökat tillämpningsområde, säger Linda Paavilainen, forskningssamordnare vid Uppsala Biobank.

I korthet innebär det att ändamålet styr tillämpningen. Nuvarande lagstiftning tillämpas på spårbara prov tagna inom hälso- och sjukvård, medan den nya lagen blir tillämplig på alla humana spårbara prov oavsett var de är tagna.

– Det innebär att prov tagna även utanför hälso och sjukvård kan omfattas av den nya biobankslagen, säger Linda Paavilainen.

Den nya lagen ska underlätta för forskning och klinisk prövning med respekt för människans integritet, samt åtgärda de brister som upptäckts i nuvarande lagstiftning. Ett nationellt införandeprojekt ska ta fram vägledningar, dokumentmallar, nya ansökningsblanketter, utbildningar, med mera.

Utbildningsinsatser på gång

Uppsala Biobank arrangerar fyra webbinarier nu i juni för forskare respektive provtagande personal, för att informera om lagförändringarna. Man kommer även att erbjuda kursen Biobanksprov i medicinsk forskning 1,5 hp, den 20-24 november 2023.

– Under kursveckan i november kommer deltagarna att få information om lagar och regelverk, hur man ansöker om tillgång till biobanksprov, vilka provsamlingar som finns och mycket mer. Kursen riktar sig till doktorander och forskare samt övrig personal som arbetar med biobanksprov, säger Linda Paavilainen.

Mer information om både webbinarierna och utbildningstillfällena samt hur man anmäler sig finns på Uppsala Biobanks webbplats.