Hur känns det att bli invald i Svenska Akademien?

– Jag är glad och hedrad, men det har också varit omtumlande. Jag är fortfarande lite chockad över detta. Jag fick ett telefonsamtal en vanlig vardag på mitt tjänsterum från Mats Malm och fick också betänketid. Det var ett stort beslut, framför allt handlade det om att jag har ett heltidsjobb här vid Uppsala universitet och det var viktigt för mig att det skulle gå att kombinera.

Hur blir det med det?

– Utgångspunkten är att jag är kvar på universitetet på heltid och gör detta som ett uppdrag. Det kommer att innebära en del arbete, men det finns ju andra professorer i Akademien, som Tomas Riad och Åsa Wikforss vid Stockholms universitet. Det är ingen ovanlig kombination att man behåller sitt arbete vid universitetet.

Du ersätter Sture Allén på stol nr 3. Hur tänker du kring det?

– Det är flera språkvetare som har suttit på den här stolen, nu senast Sture Allén. Jag har träffat honom, men kan inte säga att jag kände honom. Han gjorde en insats framför allt genom att föra in språkvetenskapen i dataåldern. Många av de digitala möjligheter vi har idag är ett resultat av hans framsynta arbete.

Vad kommer du själv att kunna tillföra i Akademiens arbete?

– Jag vet för lite ännu om Akademiens arbete för att säga vad jag kan tillföra, men jag hoppas att min språkvetenskapliga kompetens ska kunna vara en tillgång. Akademien har ett stort och viktigt uppdrag när det gäller att främja det svenska språket och det vill jag väldigt gärna bidra till.

– De har ju till exempel satsat på Svenska Akademiens ordbok, ett av de största humanistiska forskningsprojekten som har pågått i många år. Det första bandet kom på 1890-talet och nu kommer sista bandet i höst. Det är tack vare Akademiens satsning på ordboken, på ordlistorna och på grammatiken som svenskan är ett av de bäst beskrivna språken.

Varför tror du att just du valdes in?

– Det har alltid funnits svensk- eller nordistprofessorer i Akademien. Det var kanske inte så oväntat att det skulle bli en nordist, men för min del var det väldigt oväntat att det blev jag. Det är roligt för Uppsala universitet, som inte har haft någon nordist i Akademien sedan 50-talet. Den senaste var Bengt Hesselman som var professor i nordiska språk och akademiledamot 1935–1952.

Svenska Akademien förknippas ju mycket med litteratur. Vad läser du just nu?

– Just nu ska jag faktiskt läsa Anna-Karin Palms biografi om Selma Lagerlöf. Hon valdes ju in samtidigt som mig, och min fru läste precis hennes bok. Då passar det ju bra att jag också läser den. Jag har blivit invald för min språkvetenskapliga kompetens, men kommer att få läsa mer skönlitteratur än jag tidigare har gjort. Det blir en intressant del av uppdraget.