– Detta är ingen rankning med egna indikatorer utan helt enkelt en sammanvägning av de tre etablerade rankningar som vi brukar följa och rapportera in till, så det är ändå lite intressant att se effekten av att aggregera olika sätt att mäta på detta sätt, säger Emma Östlund, controller på universitetsförvaltningen som jobbat med inrapportering från universitetet.

Universitetet följer tre rankingar

Av en mängd olika universitetsrankingar har Uppsala valt att följa tre etablerade: QS (Quacquarelli Symonds), THE (Times Higher Education) och ARWU (Academic Ranking of World Universities). Den senare kallas också Shanghairankningen. De tre rankningarna lägger tyngdpunkten vid olika saker och använder olika indikatorer i mätningarna. Det som mäts är allt från citeringar, nobelpris, externa forskningsmedel och andel disputerade lärare, till anseende samt andel internationella studenter och medarbetare.

University of New South Wales har tagit fram rankningen Aggregate Rankning of Top Universitties (ARTU) med utgångspunkt från att de tre sammanslagna rankningarna är de som oftast intresserar internationella studenter och forskare som söker sig ut i världen, eller dem som söker en akademisk samarbetspartner. Rankingplaceringar för 2000 universitet runt om i världen har använts. I topp finns Harvard, Stanford samt MIT, USA, följt av Oxford och Cambridge i UK. Uppsala universitet är det enda svenska lärosätet på 100-listan, men då ska sägas att Karolinska Institutet inte rankas i QS och därför inte ingår i denna sammanställning.