Nu kan medarbetare, studenter och andra enkelt köpa snygga och eleganta profilprodukter – tröjor, paraplyer, presentartiklar m m – i en nyöppnad webbutik. Förutom denna utökade möjlighet att köpa universitetets profilprodukter går det att liksom tidigare att köpa direkt på Gustavianum, Blåsenhus, Ekonomikum, BMC och Ångström.

För webbutiken svarar Gustavianum, som även hjälper till om institutioner/motsvarande behöver ett större antal varor för profilering av Uppsala universitet. Upplysningar: Cecilia.Odman@gustavianum.uu.se

Här hittar du webbutiken www.uu.se/universitetsbutiken