PMCU är ett virtuellt centrum och ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och Uppsala universitet. Genom gränsöverskridande forskning och innovation ska samverkan bidra till att nya lösningar kan utvecklas och implementeras i hälso- och sjukvården.

Vad är precisionsmedicin?

Precisionsmedicin handlar i grunden om att välja personlig behandling baserat på patientens individuella behov. Det finns flera sätt att uppnå det, till exempel genom bättre diagnostikmetoder, exempelvis avbildning (PET) och sekvensering av arvsmassa, som kan vägleda i att välja behandlingsstrategi och kan resultera i behandlingar med högre träffsäkerhet.

– Att skräddarsy behandlingar kommer bli allt viktigare framöver. Utvecklingen går jättesnabbt. Det handlar om att kunna välja rätt behandling för rätt sjukdom vid rätt tid. Fördelarna är många, bland annat undviker vi kostsam behandling som inte ger liten eller ingen effekt, och patienterna slipper onödiga biverkningar, säger Eva Tiensuu Janson, medlem i PMCU:s styrgrupp och ställföreträdande vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Precisionsmedicin används också för att upptäcka vilka patienter som har en mer eller mindre aggressiv sjukdom.

– Längst har vi kommit inom cancersjukvården, och ärftliga genetiska sjukdomar som till exempel vissa former av bröstcancer, säger Eva Tiensuu Janson.

Nationellt samarbete sedan länge 

PMCU är ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och Uppsala universitet. Men i Uppsala har vi arbetat med precisionsmedicin i många år och har kommit långt med att erbjuda behandlingar baserat på precisionsmedicin till våra patienter. Arbetet med att implementera precisionsmedicin i sjukvården sker nationellt och i samarbete med samtliga universitetssjukhus och universitet med medicinsk fakultet. På nationell nivå finns initiativet Genomic Medicine Sweden (GMS).

– Det är en framgångsfaktor att det finns ett väl etablerat samarbete för att kunna dra nytta av samlad information hos hela landets laboratorier. Men det är framför allt viktigt för att kunna fortsätta driva utvecklingen och att på regional nivå dra nytta av nationell samverkan. Allt detta ska vi dra nytta av med det nya centret, avslutar Eva.

Invigningen av Precisionsmedicinskt centrum Uppsala

Invigningen är ett startskott för det virtuella centrum som ska samla de verksamheter som arbetar inom precisionsmedicin i Uppsala. Invigningen sker tisdagen den 21 juni i H:son Holmdahlsalen, Akademiska sjukhuset, eller via länk.