Sveriges medicinska fakulteter vill belöna lärare som bidragit till att öka internationaliseringen och som genom sin undervisning ger ett större globalt perspektiv.

Priset ligger på 105 000 kronor och delas ut under fem år.

  • Om du är anställd eller anknuten kan du nominera dig själv, andra lärare eller lärarlag inom Uppsala universitets medicinska fakultet.
  • Om du är student kan du nominera lärare eller lärarlag inom Uppsala universitets medicinska fakultet.

Nominera till Pris för internationalisering 2022

Pris för internationalisering inom medicinsk utbildning