Sveriges medicinska fakulteter vill belöna lärare som bidragit till att öka internationaliseringen och som genom sin undervisning ger ett större globalt perspektiv. 

En nomineringskommitté vid medicinska fakulteten väljer vem av de nominerade som ska bli Uppsala universitets kandidat och presenterar denne för en central priskommitté.

Den centrala priskommittén beslutar sedan vem av alla fakulteternas kandidater som blir pristagare och tillkännager det vid det årliga dekanmötet i april eller maj. Priset ligger på 90 000 kronor och delas ut under fem år.

Vem kan du nominera?

Du som är anställd eller anknuten kan nominera dig själv, andra lärare eller lärarlag inom Uppsala universitets medicinska fakultet. Du som är student kan nominera lärare eller lärarlag inom Uppsala universitets medicinska fakultet.

Nominera din lärare eller ditt lärarlag senast den 28 februari 2020.

Mer information

Läs om Camilla Ekwall som blev nominerad förra året.

Läs mer om priset på Göteborgs universitet webbsida.

Petter Cronsten