Priset tilldelas en anställd inom universitetet, en grupp av anställda, en student, eller en grupp av studenter, alternativt en alumn med tydlig koppling till universitetets verksamhet som har gjort insatser för att främja mänskliga fri- och rättigheter.

Nominering samt motivering ska sändas till prisnämnd via nominera@uadm.uu.se senast den 16 september. Priset utdelas av universitetets rektor vid vinterpromotionen.

Mer om Martin H:son Holmdahls pris (www.uu.se)