Priset till Årets Uppsalastudent ges ut av Anders Walls stiftelse och delades för första gången ut år 2000.

Stipendiet tilldelas en student som har:

  • utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid Uppsala universitet,
  • deltagit i kår och/eller nationsliv,
  • eller gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter,
  • alternativt utvecklat entreprenörskap med anknytning till universitetets utbildnings- eller övriga verksamhet.

Den nominerade ska ha goda studieresultat och fullgjort en stor del av sina studier men inte avslutat sin grundutbildning.

Priset består av ett stipendium på 125 000 kronor.

Skicka in din nominering senast den 1 november.