I december 2020 startades "Uppsala studenkårs utmärkelse för studentinflytandet till Eva Åkessons ära". Utmärkelsen delas ut till en student som varit studentrepresentant vid Uppsala universitet och som bedöms ha gjort en särskilt god insats.

Studenter och medarbetare inom de delar av Uppsala universitet som är Uppsala studentkårs verksamhetsområde kan nominera. Verksamhetsområdet för Uppsala studentkår är medicinska fakulteten och vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Men det finns tre undantag: juridik, ekonomi och all verksamhet på Campus Gotland som organiseras av andra studentkårer.

Nominera senast den 23 maj 2022.