Enlight är ett nätverk med nio europeiska universitet där Uppsala universitet ingår. Syftet med Enlight är att erbjuda studenter kvalificerad utbildning i en internationell miljö.

Enlights pedagogiska pris ska delas ut till den kurs eller program som bäst uppfyller årets pedagogiska teman:

  • Breda perspektiv på mångfald i undervisningen, till exempel genom samarbete mellan lärare, studenter och individer och organisationer utanför universitetet.
  • Aktiverande undervisningsmetoder, det vill säga utbildning som uppmuntrar studenterna att genom autentiska fall och problembaserad undervisning samla information, organisera den och välja metoder för att lösa verkliga problem.
  • Användning av feedback, vilket betyder att återkoppling är en central del av undervisningen på den kurs eller program som premieras. Studenterna ska uppmuntras att reflektera över sitt lärande och lärarna ska stimuleras att organisera undervisningen så att studenternas lärandeprocess hamnar i centrum.

En nominering från Uppsala universitet

Varje universitet inom Enlight utser varsin kandidat och bland dessa koras en vinnare och två andrapristagare. Efter nomineringarna inom universitetet kommer en jury vid Uppsala universitet, bestående av tre excellenta lärare och två studenter, besluta om vilket av förslagen som Uppsala universitet nominerar till Enlight.

Beslut om priset fattas av en jury sammansatt av lärare, studenter och högskolepedagogiska experter från universiteten inom Enlight.

Läs utlysningen och nominera senast den 9 september 2022.

Läs mer om internationella nätverk och samarbeten