Nomineringsförfarande

Studenter och anställda vid Uppsala universitet kan senast 24 februari 2020 nominera kandidater genom att kontakta någon i rekryteringsgruppen:

  • Professor em. Gunnar Svedberg, ledamot av konsistoriet, 070-593 36 37
  • Generaldirektör Elisabeth Dahlin, ledamot av konsistoriet, 073-654 35 73
  • Professor Thomas Karlsohn, 070-698 65 63
  • Professor Johan Elf, 0709-803 135
  • Professor Pernilla Åsenlöf, 070-456 28 31
  • Doktorand Tobias Larsson, 073-065 23 94
  • Student Märta Lindquist, 073-841 46 77
  • Avdelningschef Kay Svensson, 070-425 04 38

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Professor emeritus Gunnar Svedberg, ledamot av konsistoriet och ordförande i Uppsala universitets rekryteringsgrupp 070-593 36 37, gunnar.svedberg@hotmail.se
Ann-Sofie Rosenberg, Accord Group Executive Search AB, 070-633 76 76, annsofie.rosenberg@accordgroup.se

Ansökningar skickas in senast 28 Februari 2020, UFV-PA 2019/4469.

Tidsplan och kravprofil för rekrytering av ny rektor