Stipendiet Årets Uppsalastudent utlyses varje år för att främja unga människors insatser vid Uppsala universitet i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. Stipendiet är på 100 000 kronor.

Stipendiet tilldelas en student som har goda studieresultat och har fullgjort en stor del av sina studier men inte avslutat sin grundutbildning.

Utöver ovanstående så ska den nominerade uppfylla en eller flera av nedanstående kriterier:

 • utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid Uppsala universitet,
 • deltagit i kår och/eller nationsliv,
 • gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter,
 • utvecklat entreprenörskap med anknytning till universitetets utbildnings- eller övriga verksamhet.

Nomineringen ska innehålla följande uppgifter:

 • Information om dig som nominerar:
  • Förnamn
  • Efternamn
  • E-post
  • Mobiltelefonnummer
 • Information om den du nominerar:
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Födelsedatum, åååå-mm-dd 
  • E-post 
  • Mobiltelefonnummer
  • Ange program eller kurs för innevarande termin som den nominerade studerar

Om du vill åberopa meriter inom nations-, kår- och/eller föreningslivet för den nominerade bör du ange tidsperiod för uppdragen, uppdragens karaktär och titel, samt om den nominerade i fråga har gjort något utöver det vanliga för att främja och utveckla verksamheten.

Mejla din nominering senast 2 oktober 2019 till nominera@uadm.uu.se.