Rektorerna för universiteten i Gent (BE), Göttingen (DE), Tartu (EE), Baskien (ES), Bordeaux (FR), Galway (IE), Groningen (NL), Uppsala (SE) och Comenius Bratislava ( SK) har undertecknat en avsiktsförklaring, där de nio partneruniversiteten uttrycker sitt åtagande att förbereda en gemensam ansökan för den andra ansökningsomgången gällande  Europauniversitet.

Enlight:s uppdrag är att omvandla det europeiska området för högre utbildning, med målet att stärka studenter över hela Europa att bli globalt engagerade medborgare, som tar sig an de stora samhällsutmaningarna och som kommer att främja livskvalitet och hållbarhet i framtida städer och samhällen, med hänsyn till de utmaningar och möjligheter som följer med urbanisering och mångfald.

Enlight kommer att arbeta i nära samspel med lokala socioekonomiska miljöer och kring mångskiftande utmaningar för att skapa ambitiösa, flexibla nätverksövergripande läroplaner, som är förankrade i befintlig banbrytande forskning och fokuserade på innovation.

För detta ändamål kommer Enlight inte bara att utnyttja den geografiska, kulturella och språkliga mångfalden (med 11 officiella språk) i nätverket. Enlight bygger också på långvariga samarbeten i nordöstra Europa med U4Society-nätverket och i sydvästra Europa med Euskampus-alliansen.