Medtech Science & Innovation Center (MTSI) är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Uppsala universitetssjukhus. Samarbetspartners inom centret är vetenskapsområdena för teknik och naturvetenskap samt medicin och farmaci vid Uppsala universitet och Uppsala universitetssjukhus. Målet med MTSI är att:

 • utföra och samordna forskning inom medicinsk teknik vid Uppsala universitet och Uppsala universitetssjukhus
 • initiera nya utbildningsaktiviteter och samordna kurser med en tydlig koppling till medicinsk teknik
 • organisera informationsspridning genom gästföreläsningar, seminarier, studiebesök och andra former av kunskapsutbyte
 • skapa en grund för tvärvetenskapligt samarbete
 • arbeta som kontaktpunkt mot externa intressenter och delta i nationella såväl som internationella samarbeten inom medicinsk teknik

En av de aktiviteter som MTSI kommer att anordna vid centret är en forskarskola inom MedTech-området.

Forskarskolans struktur

 • Redan antagna och finansierade doktorander kan ansöka. Deras projekt bör ha en tydlig koppling till antingen kliniska eller industriella behov inom MedTech-området.
 • MTSI finansierar 10 doktorander med 50 000 kr/år - helst med en spridning inom universitetet och från sjukhuset. Studenten ska ha för avsikt att delta i alla fyra kurserna.
 • MTSI erbjuder delat kontor på sjukhuset och nätverksaktiviteter
 • Kurser ges under två intensivveckor under våren och hösten, 3 poäng per kurs. Programmet kommer att omfatta: inbjudna översiktsföreläsningar om MedTech vid UU och i regionen, regler, IPR, produktutveckling och projektledning, implementering av innovationer, patientsäkerhet och etik.
 • Forskarskolan är tvåårig och kurserna som ingår kommer att vara öppna för fler än de tio finansierade studenterna.

Hur ansöker jag?

Skicka ett mejl med ett kort CV och projektbeskrivning (högst två sidor) till: hakan.engqvist@angstrom.uu.se

MTSI-nämnden kommer att välja ut doktorander baserat på ovanstående kriterier.

Tidslinje

 • Sista ansökningsdag - 28 februari
 • Val av studenter - 31 mars
 • Forskarskolan startar i april/maj 2021