”Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) är ett tvärvetenskapligt nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor. NCK har regeringens uppdrag att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Med syfte att stärka NCKs anknytning till utbildning och forskning vid Uppsala universitet ska centrumet organisatoriskt placeras vid Medicinska fakulteten, vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci, och administrativt placerat vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Därmed förbättras förutsättningarna för att uppfylla verksamhetens inriktning, syfte och mål.”

Varmt välkomna till vetenskapsområdet, NCK!