Lika villkorspriset tilldelas NKF som ”syftar till att motverka den ojämna fördelningen av juridiskt kön bland studenter och doktorander inom filosofi på Uppsala universitet”. Motiveringen framhåller också att främjandet av kunskapsutbyte och sociala kontakter i förlängningen kan minska risken för avhopp från utbildningar.

– På A-nivån är det ungefär hälften kvinnor, men sedan minskar andelen redan från och med B-kurserna. Vi vill öka representationen av kvinnor inom filosofiämnet och främja inkluderingen bland studenter och doktorander, sa Malin Jörnvi, en av nätverkets grundare, som mottog priset vid tisdagens ceremoni i samband med Equal Opportunties Day på Ekonomikum.

Cecilia Wejryd, rektorsråd för lika villkor som presenterade pristagarna, framhöll samtidigt att kvinnor fortfarande är underrepresenterade inom filosofiämnet såväl som inom hela akademin.

”Akademin är inte bättre än dess medlemmar”

Malin Jörnvi menade att för att nå ut med budskap om lika villkor är det bäst att försöka vara sig själv. Berätta om personliga erfarenheter, så att andra känner igen sig. Om du vågar vara sårbar vågar andra visa sig sårbara.

– Akademin är inte bättre än dess medlemmar. Den sociala aspekten är mycket viktig. Vad innebär det att vara en människa som söker kunskap? Hur ofta möter vi egentligen en annan person ansikte mot ansikte? Tar vi ansvar för hur vi behandlar varandra?

Träffades på filosofiska institutionen

Malin Jörnvi och nätverkets medgrundare Oda Tvedt träffades på filosofiska institutionen och upptäckte att de båda var intresserade av feministisk filosofi. De bestämde sig för att starta ett nätverk för likasinnade inom Uppsala universitet som idag består av ett 30-tal medlemmar.

Nätverket är öppet för alla som är intresserade av feministisk filosofi och som identifierar sig som kvinnor, oavsett juridiskt kön och akademisk rang.

– Vi har fått ett starkt stöd från institutionen och vår prefekt. När vi var ute och berättade om nätverket för studenter på grundutbildningen nyligen fick vi enstaka kritiska kommentarer, men överlag har det varit ett positivt mottagande. Men representationen av kvinnor inom filosofiutbildningen är låg och mycket arbete återstår, betonade Malin Jörnvi.

Prispengarna som NKF tilldelats planeras utgöra grunden till en konferens nästa år på temat rationalitet och lika villkor.

 

Lika villkorspriset delas ut för framstående insatser som främjar lika villkor inom universitetet och priset är ett anslag på 25 000 kronor som pristagaren får disponera för ändamål som rör lika villkor inom universitetets verksamhet.

Anställda och studenter vid Uppsala universitet har getts möjlighet att nominera en person eller en grupp bland universitets verksamma personal respektive studenter. Förslag till pristagare har sedan tagits fram av en arbetsgrupp bestående av ledamöter från Rådet för lika villkor.

Efter denna utdelning avvecklas Lika villkorspriset. Den tidigare prissumman på 25 000 kronor ska istället kunna disponeras av Rådet för lika villkor för att möjliggöra universitetsövergripande erfarenhetsutbyte eller kompetenshöjande insatser inom området lika villkor.