Nu finns det en ny databas som samlar universitetets alla aktiviteter med relevans för skola och förskola. Med hjälp av ett sökverktyg kan till exempel lärare snabbt hitta fortbildningar, aktiviteter för skolklasser och andra evenemang.

För att databasen ska bli ett effektivt verktyg för skolsamverkan är det viktigt att samtliga universitetets arrangörer som berörs lägger in information i databasen.

Mer information om verktyget för skolsamverkan