På ett seminarium om historiskt tänkande vid historiska institutionen använde en lärare n-ordet för att illustrera hur ett ords innebörd förändras och att man som historiker måste ha med den aspekten för att förstå historiska sammanhang.
– Men sedan blev det en öppen diskussion som spårade ur, berättar Molly Sjödin Lundholm, historielärarstudent. Några studenter sade saker som var respektlösa och obehagliga och det blev dålig stämning.

– N-ordet användes utanför undervisningspoängen och studenterna blev inte emotsagda, berättar Anna Nylund, historielärarstudent.

Möte med studenterna

Dåvarande studierektorn på historiska institutionen, Karin Hassan Jansson, ordnade ett möte mellan läraren och studenterna. Då diskuterades balansen mellan behovet att granska och diskutera olika företeelser i samhället och behovet av respekt för hur olika begrepp uppfattas.
– Det är lätt strunta i att lyfta frågor om n-ordet och andra värdeladdade ord eftersom det är känsligt men det är en jätteviktig diskussion, säger Karin Hassan Jansson. Mötet med studenterna påminde oss om hur viktigt det är med omsorgsfulla förberedelser, diskussionen måste introduceras varsamt och det måste finnas tid för den.

– N-ordet kopplar alltid till den stora problematiken med förtryck. Och alla studenter kanske inte förstår skillnaden mellan att använda n-ordet i undervisningen och annan användning. Det här är en väldigt komplicerad fråga som kräver tid, respekt och empati, säger Anna Nylund.

– Och oavsett om det används nedsättande eller som illustration i en diskussion kan det vara väldigt jobbigt att höra. Att läraren överhuvudtaget uttalar ordet kan, oavsett lärarens goda intention, också legitimera en nedsättande användning för de som inte förstår skillnaden, säger Molly Sjödin Lundholm.

Använd omskrivningen n-ordet

En del av lösningen är att undvika att säga n-ordet i sin helhet och istället använda omskrivningen n-ordet.

– För oss är det självklart att man säger n-ordet för att tydligt kliva ännu längre bort från det ursprungliga ordets konnotation [ett ords abstrakta definition], säger Anna Nylund.

– Vi tycker att vi använder n-ordet respektfullt men för studentgenerationen är n-ordet en väldigt stark symbol och det är viktigt att undvika att uttala ordet, säger Karin Hassan Jansson.

Mötet ledde också till att Karin Hassan Jansson och berörd lärare hade ett möte med hela lärarkollegiet på institutionen.
– Det skapade en större förståelse för studenternas reaktioner i hela lärarkåren, säger Karin Hassan Jansson.

– Vår upprördhet feltolkas ofta. När n-ordet används i sin helhet blir jag ledsen och arg för folk jag känner som drabbas. Det innebär inte att jag inte kan diskutera n-ordet eller är lättkränkt, säger Molly Sjödin Lundholm.

– Det finns en attityd i debatten som går ut på att studenterna är lättkränkta, att de inte har någon grund för sin upprördhet, säger Anna Nylund. Det leder till en rädsla att säga ifrån. Men det är viktigt att lyfta frågan så att alla känner sig välkomna till universitetet.