Uppdraget från regeringen har rubriken "Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen" men i själva beskrivningen av uppdraget handlar det främst om att spara el. Besparingen ska börja direkt och redovisas varje månad till Energimyndigheten.

– I det läget som är nu är det viktigt att vi alla medarbetare och studenter hjälper till för spara energi på alla sätt vi kan. Just nu diskuteras tänkbara övergripande åtgärder och några av åtgärderna är bra också på längre sikt, både för att spara energi och pengar, säger Anders Hagfeldt, rektor för Uppsala universitet.

Bakgrunden är förstås de höga elpriserna och den förväntade energibristen i Europa kommande vinter på grund av sanktionerna som införts som ett svar på Rysslands invasion i Ukraina. I prognoserna ser inte Sverige ut att drabbas värst men genom att spara el och annan energi här kan vi underlätta för andra regioner i Europa.

Alla medarbetare uppmanas därför att spara el och även annan energi. Några tips som går att göra redan nu:

 • släck belysningen när du lämnar rummet mer än ett par minuter
 • släck skärm, högtalare och belysning när du går på fikarast, lunch eller möte
 • stäng av hela kontoret när du går hem för dagen: dator, skärm, högtalare, belysning
 • lämna inte mobilladdare etc i uttag när de inte används
 • aktivera energisparläge på dator och skärm
 • prioritera "resfria" möten om möjligt
 • frosta av alla frysar och samordna användningen i färre frysar om möjligt.

Övergripande åtgärder

Förutom att alla medarbetare gör vad vi kan för spara el och energi diskuteras hur universitetet kan spara el på ett övergripande plan. Rektor har gett byggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan i samarbete med intendenturerna, vetenskapsområdena och fastighetsägarna.

– Vi diskuterar förstås de tänkbara åtgärderna med fackförbunden och skyddsombuden för att inte äventyra arbetsmiljön, säger Peter Elenfalk, byggnadsdirektör vid universitetsförvaltningen.

Några åtgärder som eventuellt kan vara möjliga att genomföra:

 • minskade belysningstider, eventuellt nedsläckning av belysning nattetid
 • utbyte av belysningskällor till LED som spar mellan 40-60 procent energi
 • anpassa tiden som ventilationen är igång
 • något sänkt inomhustemperatur.

– Troligen kan man nog räkna med att det kommer att upplevas lite kallare i våra lokaler under kommande vinter och det kan vara bra att se till att ha en varm tröja på arbetet, säger Peter Elenfalk. Notera att det inte är tillåtet att själv - utan att få det godkänt av intendenten - sätta in kupévärmare eller elelement, de utgör en brandrisk och ökar energiförbrukningen.

Hur kan energi sparas inom forskningen?

Förutom ovanstående diskuteras också hur det är möjligt att spara energi inom forskningsaktiviteterna.

– Förutom våra mer övergripande åtgärder i fastigheterna och det alla kan bidra med i det lilla behöver vi också se över möjligheterna till energibesparing inom forskningsaktiviteterna. Hur kan vi spara energi utan att forskningen drabbas? Det vore jättebra om forskargrupperna själva funderar och kontaktar sin intendentur eller byggnadsavdelningen för att diskutera vidare, säger Peter Elenfalk.