Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och det är framför allt myndigheter som är medlemmar i organisationen. Uppsala universitet gör samma bedömning som Arbetsgivarverket, universitetet som en statlig myndighet kan alltså inte kräva vaccinationsbevis varken av anställda eller allmänheten.

På en pressträff den 7 december presenterade regeringen ytterligare smittskyddsåtgärd som gäller från den 8 december. Bland åtgärderna ingår bland annat:

  • Lärosäten ska ha fortsatt undervisning på plats men undvika större samlingar.
  • Hemarbete ska möjliggöras av arbetsgivare.
  • Vuxna bör hålla avstånd i offentliga miljöer.

Med anledning av ovanstående träffas ledningsrådet vid Uppsala universitet onsdag den 8 december på förmidddagen för att diskutera situationen.

Allmänna sammankomster

På en webbsida med frågor och svar kring vaccination och pandemin skriver Arbetsgivarverket följande som svar på frågan om myndigheten kan begära att deltagarna på ett seminarium öppet för allmänheten visar vaccinationsbevis:

"Arbetsgivarverkets bedömning är att en myndighet varken av sina anställda eller av allmänheten kan kräva vaccinationsbevis. Ett sådant krav innebär ett indirekt krav på kroppsligt intrång (vaccinering) vilket inte är tillåtet enligt grundlagen. En myndighet som anordnar ett evenemang av något slag som är öppen för allmänheten och som sker inomhus kan alltså välja att endera begränsa antalet personer till högst 100, eller tillämpa Folkhälsomyndighetens regler om smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer."

Notera att disputationer räknas som allmänna sammankomster eftersom de är öppna för allmänheten. Disputationer behöver därför antingen begränsas till högst 100 personer eller följa Folkhälsomyndighetens regler för allmänna sammankomster med fler än 100 personer.

Slutna sammankomster

På en fråga om myndigheten kan arrangera och bjuda in personal till en julfest där det krävs vaccinationsbevis svarar Arbetsgivarverket:

"Nej, som myndighet kan ni inte kräva att era anställda uppvisar vaccinationsbevis för att vara med vid den julfest som ni bjuder in till. Ni behöver ta kontakt med företaget och förklara att det inte är möjligt för er att ha en julfest med krav på vaccinationsbevis. Festen behöver anordnas utan krav på vaccinationsbevis, men utifrån Folkhälsomyndighetens råd och föreskrifter gällande covid -19."