Ibland händer många saker samtidigt, tag onsdagen den 24 november till exempel. Då kan du välja eller lägga tidspussel bland annat mellan de här evenemangen som arrangeras vid Uppsala universitet:

  • Grants Day om forskningsfinansiering.
  • Start av seminarieserien Forskningsetiska samtal.
  • Coaching för innovation vid Scilifelab.
  • Konferens om utbildningsmiljö och utbildningsrätt.
  • Tillgång till material som inte finns på universitetsbiblioteket.
  • Introduktion till 3D-skrivare.

Grants Day 2021

Seminarium med information om nationella och internationella forskningsfinansiärer. Du får guidning för hur du lyckas med din forskningsansökan.

Pågår både den 24 och 25 november på förmiddagarna. Anmälan senast den 19 november. Digitalt seminarium.

Forskningsetiska samtal

Forskningsetiska samtal är en ny seminarieserie som startar förmiddagen den 24 november med seminariet "Den goda forskningsmiljön – finns den och hur skapar man den?"

I seminarieserien ska breda frågor relevanta för hela universitetet diskuteras. Förhoppningen är att bilda en plattform för samtal om allt från oredlighet och etikprövning till det kollegiala samtalet och dess begränsningar.

Förmiddag. Anmälan senast den 22 november. Man kan välja mellan digitalt eller fysiskt seminarium.

Coaching för innovation vid Scilifelab

Träffa en affärsrådgivare för att diskutera hur din forskning kan komma till användning utanför din närmaste forskningsmiljö. Konkret handlar det om att diskutera forskningen för att hitta möjliga tillämpningar av forskningsresultaten. Det kan vara nya metoder, modeller eller lösningar som har fördelar jämfört med befintliga och som du anser har potential att bli användbara utanför din närmaste forskningsmiljö.

Förbokade individuella halvtimmesmöten via Zoom den 24 och 26 november. Samtalen är självklart konfidentiella.

Konferens om utbildningsmiljö och utbildningsrätt

Heldagskonferens inom utbildningsmiljö och utbildningsrätt. Konferensen är ett sätt att inspirera och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området och bidra till samverkan med andra samhällsområden.

Pågår hela dagen, fysisk konferens. Anmälan senast den 8 november.

Tillgång till material som inte finns på universitetsbiblioteket

Föreläsning om hur universitetsbiblioteket kan hjälpa till att få tag i material som inte finns i bibliotekets samlingar eller e-resurser.

Lunchföreläsning via Zoom. Anmälan krävs.

Introduktion till 3D-skrivare

Introduktionskurs för att få använda 3D-skrivarna på Ångström Makerspace.

Sen eftermiddag på plats. Anmälan krävs.