För att underlätta för medarbetarna att vaccinera sig, rekommenderar HR-avdelningen att alla medarbetare, oavsett anställningsform, får möjlighet att vaccinera sig på betald arbetstid.

– Under pandemin har universitetet arbetat aktivt och vidtagit åtgärder för att på olika sätt minska smittspridningen av Covid19. Att så många som möjligt vaccinerar sig i den särskilda situation som vi befinner oss i är en samhällsangelägenhet, säger universitetsdirektör Caroline Sjöberg.

Informationen från HR-avdelningen i medarbetarportalen.

Kontakt

Frågor kring vaccination hänvisas till 1177.se och frågor kring vaccination på arbetstid hänvisas till närmaste chef.