Plattformens fokus grundar sig i frågor och utmaningar som rör ”ett hållbart samhälle”. ACCESS organiserar årliga forskningsforum och där chilenska och svenska forskare diskuterar gemensamma utmaningar. Forumet har visat sig framgångsrikt för att möjliggöra nya och innovativa forskningsprojekt mellan Chile och Sverige.

I år organiserar Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet gemensamt det tredje forskningsforumet. Forumet kommer att äga rum i Uppsala och Stockholm 2-5 december 2019 och hålls i samband med 200 års firande av samarbete mellan Sverige och Chile. Uppsala universitet kan nominera forskare till årets forum i december. Är du intresserad av att delta i någon av de nedan listade grupperna, anmäl intresse senast 4 september (se nedan för mer information).

Challenges of Natural Resources

  • Sustainable food production systems
  • Biodiversity and Forestry
  • Sustainable Mining
  • Renewable Energy

Health Challenges

  • Cancer
  • Aging
  • Antibiotic resistance and diagnostics

Societal Challenges

  • Urban Inequality
  • Education for sustainability
  • Cultures, arts, languages and politics for sustainability
  • Heritage and Museums
  • Contemporary Migration

Mer information om årets forum och teman

Deltagande i årets forum

Uppsala universitet kan nominera forskare till årets forum i december. Är du intresserad av att delta i någon av de ovan listade grupperna, skicka ett mail senast den 4 september 2019 till access@uadm.uu.se med följande information:

  1. En kort motivation till varför ditt forskningsområde är relevant för ett av teman,
  2. Om du har ett pågående samarbete med Chile
  3. Ett kort CV
  4. Om du deltog i ett annat forskningsforum inom ACCESS, en kort sammanfattning av resultaten från veckan (till exempel pågående eller planerade aktiviteter)
  5. Forskningsprofil (max 75 ord) och max 5 nyckelord.

Mer information om ACCESS eller kontakta projektkoordinator Fanny Jonsson access@uadm.uu.se