Via "Zooma med en biologidoktorand" får lärare möjlighet att boka in en zoompresentation och frågestund av ett doktorandprojekt för sina elever.

– Det här är en enkel modell för samverkan som ger tillbaka både till gymnasieelever, gymnasielärare och doktorander, säger Ammie Berglund, föreståndare för Nationellt resurscentrum för biologiundervisning (Bioresurs).

De började med en pilotomgång och projektet har fortsatt under hösten 2022, nu i samarbete med SLU. Hösten 2022 gjordes en lite större omgång med tio olika doktorandprojekt att välja mellan för gymnasielärarna.

Bioresurs är placerat vid Uppsala universitet med ett nationellt uppdrag att stötta lärare som undervisar i biologi och naturorienterande ämnen i förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning.

Ger tillbaka till alla inblandade

Intresserade doktorander skriver en kort sammanfattning om sin forskning som publiceras på Bioresurs webbsidor. Gymnasielärare får sedan anmäla intresse för att delta och vilka presentationer de skulle föredra. Sedan sker en matchning och doktoranden genomför en zoomträff för gymnasieeleverna tillsammans med gymnasieläraren.

Karla Münzner har deltagit med presentationer både i pilotomgången och hösten 2022.

– Det är ett utmärkt sätt att komma igång med uppsökande verksamhet som doktorand. Formatet är flexibelt, du kan prata om din egen forskning eller forskning inom ditt område i allmänhet, hur ditt jobb ser ut, låta eleverna tolka dina grafer, diskutera forskningsetik eller vad du och läraren nu tycker är mest intressant för eleverna, säger Karla Münzner, doktorand i limnologi vid institutionen för ekologi och genetik.

– Den här modellen innebär en win-win-effekt för alla inblandade, säger Ammie Berglund. Gymnasieeleverna får både inspiration inom ett ämne och en bild av högre utbildning och eventuell karriärväg inom forskning, gymnasielärarna får en inspirerande aktivitet kopplad till aktuell forskning och doktoranden får utveckla sin kommunikationskompetens.

Zoom effektivt

Idén till att "Zooma med en doktorand" väcktes i början av pandemin vid Kemilärarnas resurscentrum. De har motsvarande nationella uppdrag som Nationellt resurscentrum för biologiundervisning.

– Det finns flera fördelar med att arrangera mötet via Zoom. Via Zoom blir det tillgänglig för hela landet och det är enklare att få till ett möte när man slipper restiden. Resor skulle dessutom innebära en kostnad och ökad administration att hantera, säger Ammie Berglund.

Ammie Berglund konstaterar också att de har haft en fördel i genomförandet genom att de redan har nätverk och kanaler för att erbjuda lärare möjligheten.

Positiv utvärdering

De har utvärderat pilotomgången och överlag har initiativet tagits emot positivt, både av lärare, elever och doktoranderna.

– Jag blev mycket bättre på att prata om min forskning på svenska, berättar Karla Münzner. Det är också en bra träning för presentationer på konferenser och för att söka bidrag, man kommer på många sätt att prata om sin forskning utan att använda för mycket facktermer eller visa för många grafer. Jag lärde mig också att identifiera de diagram som bäst förmedlar mina forskningsresultat och mitt budskap och det är verkligen till hjälp nu när jag förbereder mig för min disputation.

Utvecklingsbehov

Det finns förstås också saker som kan utvecklas och göras bättre.

– Vi har insett att vi behöver ha tydligare rutiner, bland annat bättre återkoppling från doktoranderna när de kontaktat lärarna ute på gymnasierna, säger Ammie Berglund. Doktoranderna har också varit tydliga med att de vill göra flera träffar, de lär sig nya saker på träffarna och vill omsätta kunskaperna direkt i form av nya träffar.

Ammie Berglund nämner också att det är viktigt att försöka få till zoomträffar där alla elever är inloggade via varsin dator.

– Om klassen är på storbild blir det svårare för doktoranden att läsa av gruppen och eleverna får svårare att ställa frågor.

De har valt att samla alla doktorander som anmäler intresse till ett informationsmöte.

– En del doktorander har varit lite osäkra och det är viktigt att få inspiration från doktorander som varit med tidigare. Det är också viktigt att doktorandernas handledare stöttar i processen, säger Ammie Berglund

Rekommenderas för doktorander

På frågan om hon skulle rekommendera andra doktorander att delta svarar Karla Münzner snabbt ja.

– Absolut, svarar Karla Münzner. Du får prata med lärare och elever som redan är intresserade av ditt forskningsområde. Det tar inte mycket tid att förbereda, jag ägnade ungefär en hel dag åt att kommunicera med läraren, göra ett zoomtest och förbereda vad jag ska prata om. Och det förbättrar din kommunikationsförmåga.

Karla Münzner utvecklar sin rekommendation ytterligare:

– Kanske tycker du att ditt ämne inte är tillräckligt intressant eller att det är svårt att förklara det på djupet för en icke-vetenskaplig publik, men jag tror att det är just det som gör det roligt för eleverna, de får lära sig mer grundläggande forsknings- och analysmetoder som man vanligtvis inte tar upp i skolan. Jag tror också att man kan få mycket inspiration från elevernas och lärarnas frågor och bygga upp sitt självförtroende som presentatör, säger Karla Münzner.