Vetenskapsrådet (VR) har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom medicin och hälsa 2019. Totalt beviljar VR nästan 1,1 miljarder kronor för åren 2019–2024. Uppsala universitet får av detta totalt nära 100 miljoner kronor i bidrag.

Uppsala universitet får totalt 24 bidrag, varav 23 projektbidrag, samt ett etableringsbidrag om 6 miljoner kronor som går till Greta Hultqvist och projektet "Multispecifika antikroppar för förbättrad immunterapi av hjärnsjukdomar". Bland de 23 projektbidragen märks 7,6 miljoner kronor till Sanna Koskiniemi och projektet "Hur påverkar kontakt-medierad hämning av bakterietillväxt bakterie-värd interaktioner?" och 6,4 miljoner kronor till Angelica Loskog och projektet "Utveckling av nya CART celler samt metoder att stimulera tumörens mikromiljö för att öka effekten av immunterapi".

VR's hela bidragslista inom medicin och hälsa finns på VR's hemsida.