Mellan den 16 och 25 maj genomför Flygvapnet Luftförsvarsövning 2022, ibland annat i Uppsala. Flygverksamheten kommer att pågå dygnet runt och även uniformerad personal och markfordon kommer att vara i rörelse.

Förutom ovanstående flygövning kommer en krigsförbandsövning ske mellan 23 och 31 maj i ett område som sträcker sig från Gävle i norr till Oxelösund i söder, från Enköping i väst till Roslagen i öst. Övningen är planerad sedan länge och verksamheten kommer att genomföras både dag-, kvälls- och ibland nattetid. Skottlossning med så kallad lös ammunition kan förekomma, men då endast i mindre omfattning. Transporter med mindre fordon kommer kunna märkas på vägarna kring övningsområdena, men bedöms inte innebära några trafikhinder.

Uppsala universitets säkerhetschef Fredrik Blomqvist förklarar att Försvarsmaktens övningar kan väcka uppmärksamhet men påverkar inte Uppsala universitets verksamhet. Universitetet har en god samverkan med Försvarsmakten via Länsstyrelsen.

– Våren är alltid övningsintensiv för Försvarsmakten då man vanligtvis genomför slutövningar och beredskapskontroller. Inget undantag denna vår då man åter kan komma i närmare kontakt med övande förband från Försvarsmakten i eller i närheten av Uppsala.