Diva (Digitala vetenskapliga arkivet) är Uppsala universitets vetenskapliga arkiv och plattform för digital publicering och registrering av publikationer och forskningsdata. Diva används av 49 lärosäten och forskningsinstitutioner i Sverige.

Av publikationerna från Uppsala universitetet var det mest intresse för Joakim Munkhammars avhandling "Distributed Photovoltaics, Household Electricity Use and Electric Vehicle Charging: Mathematical Modeling and Case Studies" från 2015 med drygt 200 000 nedladdningar.

Uppdatering 2021-01-25: Eftersom antalet nedladdningar var väldigt högt för avhandlingen har den nationella supporten för Diva undersökt siffrorna och det visar sig att mellan 21 och 22 februari 2020 sker det runt 200 000 nedladdningar från två IP-adresser i Thailand. Troligen rör det sig om automatiska nedladdningar som gjorts av ett datorprogram (så kallad bot).

Under 2020 var intresset stort för naturkatastrofers påverkan på samhället. Avhandlingen "The Social and Political Impact of Natural Disasters: Investigating Attitudes and Media Coverage in the Wake of Disasters" från 2017 av Frederike Albrecht laddades ner drygt 9 000 gånger.

Nästan lika stort var intresset för utbildning i hållbarhet och miljö. Publikationen "The Parts and The Whole: A Holistic Approach to Environmental and Sustainability Education: Manual" från 2012 med Wolfgang Brunner och Shepherd Urenje som redaktörer laddades ner drygt 8 000 gånger.

Uppdatering 2021-01-25: Eftersom den mest nedladdade visade sig vara det på grund av automatisk nedladdning av ett datorprogram kommer här en ytterligare publikation som väckt stort intresse under 2020. Erik Rautalinkos avhandling i psykologi från 2004 "Nondirective Counseling: Effects of Short Training and Individual Characteristics of Clients" har laddats ner knappt 8 000 gånger under 2020.

Sammanlagt gjordes det under 2020 i Uppsala universitets del av Diva drygt nio och en halv miljon sökningar och det laddades ner drygt tre miljoner publikationer i fulltext.

Retorik mest nedladdat 2021

I Diva finns också studentuppsatser och intressant nog är den mest nedladdade publikationen alla kategorier hittills under 2021 studentuppsatsen: "Vafan är det som händer?”: En retorisk studie av Dan Eliassons offentliga försvar under fyra förtroendekriser inom svenska myndigheter". Uppsatsen är skriven 2019 av Max Kolthoff i ämnet retorik. Den har när det här skrivs laddats ner 3 732 gånger i år.