Den första dagen genomfördes ett besök på MAX IV-laboratoriet i Lund. Gruppen fick en guidad förevisning av anläggningens 528 meter långa synkrotron och de strålrör som finns på plats vid synkrotronen. Vid ett efterföljande seminarium beskrev flera forskare från Lunds universitet resultatn som erhållits vid MAX IV-anläggningen samt framtida möjligheter som skulle kunna finnas vid detta laboratorium om nya investeringar i ytterligare strålrör görs.

Den andra etappen på resan var ett besök vid den medicinska fakulteten vid Köpenhamns universitet (”det sundhedsvidenskabelige fakultet”). Gruppen blev mycket väl mottagen av fakultetens dekanus Ulla Wewer med en middag på översta våningen i Maersk Tower, ett 15 våningar högt hus som inrymmer en del av fakultetens forskning.

Dagen därpå bjöds vi på flera föredrag om fakulteten och dess aktiviteter samt en rundvandring i ett par av de laboratorier som finns i Maersk Tower. Extra betoning lades på presentationer av ett par av de Clinical Academic Groups (CAGs) som Köpenhamns universitet på senare tid har satsat på. Dessa bygger på nära samarbeten mellan universitetet och sjukvård, med mål att stärka den translationella forskningen, att snabbare applicera forskningsresultaten i vården och att attrahera mer extern forskningsfinansiering.

Besöket avslutades med att fakultetens prodekan för innovation och externa relationer Trine Winterø gav en presentation om arbetet med att förbättra utbildning och förutsättning för ett effektivt innovationsarbete.