I forskningsprojektet ska Moa Lidén studera hur tillförlitliga och påverkbara forensisk (kriminalteknisk) bevisning respektive vittnesbevisning är. Både forensisk bevisning och vittnesbevisning är viktiga för hur domstolar dömer i bland annat brottmål och kunskap om eventuella felkällor är därför viktigt bland annat för att tillämpa beviskravet "utom rimligt tvivel".