Fortbildningen ska ske under perioden 1 mars till 1 december 2022 via en organisation eller universitet i något av Erasmus programländer.

Medel betalas ut för att täcka hela eller delar av kursavgiften eller dylikt. Sökande anger de faktiska kostnaderna i Erasmusansökan, dock beviljas maximalt 10 000 kronor eller 1 000 EUR per person.

Beslut ges inom en månad efter att en komplett ansökan inkommit.

Läs mer om utlysningen