Vilka medarbetare söker ni till evenemanget?

- Du som på något sätt vill bidra till programmet med koppling till psykisk hälsa/ohälsa och välmående. Medarbetare inom studentstöd eller till exempel lärare, forskare eller liknande som har ett ämne att hålla workshop eller föreläsning kring. Det kan också handla om att bidra med en programpunkt som innefattar någon form av social aktivitet eller liknande som främjar måendet och välbefinnandet.

När ska medarbetare anmäla sitt intresse för medverkan?

- 22 juni är sista svarsdag för intresseanmälan och 1 september är deadline för att ha sin programpunkt färdig.

Detta är andra gången Mental Health Week arrangeras. Några särskilda lärdomar och insikter från förra årets evenemang?

- Förra årets vecka var väldigt uppskattad, både av studenter och personal och vi är glada att återigen anordna denna vecka. Vi ska se över möjligheten att spela in vissa föreläsningar då detta efterfrågades förra året.

Vad hoppas ni att veckan ska bidra med när det gäller kännedom och kunskap om psykisk hälsa/ohälsa?

- En viktigt signal som denna vecka sänder ut till våra studenter är att vi är ett lärosäte som bryr oss om våra studenter och att vi vill att de ska må bra, samtidigt som det finns hjälp att få om man behöver.