Förberedelser är redan igång på institutioner, fakulteter, vetenskapsområden och inom administrationen.
Rektor fattar beslut om åtgärder vid Uppsala universitet inom kort. Mer information kommer under dagen.