Mats Edenius, professor vid institutionen för informatik och media Uppsala universitet,  tillträder som prorektor vid Malmö universitet den 1 september 2022.