– Jag ser nu fram emot att leda arbetet på Uppsala Clinical Research Center (UCR), säger hon. UCR en helt unik centrumbildning som förenar all den kliniska, akademiska och tekniska kompetens som krävs för att designa och genomföra nyskapande kliniska studier och jag har i olika roller samverkat med UCR både som medicinsk chef inom läkemedelsindustrin och som akademisk forskare. I mitt arbete engagerar och inspirerar jag medarbetare till utveckling och innovation och vill skapa en arbetsplatskultur där man ”längtar” till jobbet. En viktig ambition i det kommande arbetet på UCR är att bygga smarta och innovativa projektteam som blir en efterfrågad resurs för spännande klinisk forskning både regionalt, nationellt och internationellt, säger Maria Eriksson Svensson.

Maria Eriksson Svensson tog sin läkarexamen och specialiserade sig till njurmedicinare och endokrinolog/diabetolog i Umeå och parallellt disputerade hon med en doktorsavhandling om diabetisk njursjukdom och blev senare även docent i Umeå. Hon har sedan jobbat i olika roller inom sjukvård, akademi, läkemedelsindustri och myndighet. Hösten 2020 rekryterades hon som professor och överläkare till Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset och kom då senast från en roll som medicinsk chef inom läkemedelsindustrin. Den kliniska forskningen har alltid funnits som en röd tråd genom åren och har innefattat studier inom bl. a njursjukdom, diabetes och hjärtkärlsjukdom. En bred bakgrund från sjukvård, akademi, läkemedelsindustri och myndighet har möjliggjort ett flertal komplexa forskningsprojekt.

– Jag ser nu detta uppdrag som en spännande möjlighet att leda och i nära samverkan med styrgruppen vid Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset och Region Uppsala fortsätta att utveckla den unika verksamheten och kompetensen hos UCR samt jobba för att forskning blir en integrerad del av hälso- och sjukvården. Jag ser också framför mig en ökad samverkan med övriga aktörer inom klinisk forskning både i Uppsala, i Sverige och internationellt. I en snabbt föränderlig omvärld med utveckling av komplexa medicinska tekniker och behandlingar inom exempelvis precisionsmedicin med nya möjligheter till datakällor och dataanalysmetoder, hoppas jag att UCR inte bara ska vara en del av, utan också vara med att leda delar av utvecklingen. Jag har tidigare haft förmånen att samverka med forskare inom många olika specialiteter, från olika forskningscenter, från industrin och från myndigheter, både i Sverige och internationellt. Jag hoppas nu att denna erfarenhet av klinisk forskning, ledning och samverkan kan vara till nytta i min nya roll, säger Maria Eriksson Svensson.