I rollen kommer Marcus att vara kontaktperson för programmens kursadministratörer. De kan kontakta honom om de vill att något ska framföras till styrgruppen för Studium. Hans uppgift är också att fånga upp frågor till projektgruppen. Det kan till exempel vara förslag på utvecklingsområden eller synpunkter på funktioner eller design.

Marcus kommer att delta i Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten (GRUNK), för att berätta vad som pågår i Studium-gruppen samt förmedla frågor och information. Han kommer också att delta i styrgruppen för Studium och blir således en länk mellan den och utbildningarna.

Marcus kliver på uppdraget som Studium-koordinator den 1 december 2021. Det finansieras av GRUNK, som också tillsätter tjänsten ett år i taget.

Det är viktigt att förtydliga att hans roll inte är en supportfunktion. Har du frågor som rör Studium-support ska du, som tidigare, kontakta support-elarande@uu.se.