Malin Dahlén har lång erfarenhet som chef i olika positioner inom Uppsala universitet. Hon är nu tillförordnad chef för IT-avdelningen och har tidigare varit biträdande IT-chef och har dessutom varit enhetschef inom IT-avdelningen vid universitetet.