"Livslångt lärande” har seglat upp på den politiska agendan – inte minst på grund av pandemins effekter på arbetsmarknaden. Lärosätena har fått ett förtydligat uppdrag att utveckla kurser riktade mot redan yrkesverksamma, för vidareutbildning eller omställning. Seminariet syftar till att öppna för intern diskussion om uppdraget livslångt lärande. Vad gör vi redan bra, vad kan vi göra bättre?

Lyssna till rektorsseminariet den 23 september som handlade om livslångt lärande.