SASUF är ett stort internationellt samarbetsprojekt, bland det största i sitt slag, och involverar 23 universitet från Sydafrika och sju från Sverige – och ett stort antal forskningsfinansiärer, företag och ministerier. Denna vecka hålls en första forsknings- och innovationsvecka i Pretoria och projektet öppnandes officiellt vid en sammankomst på Swedish Residence av Sveriges ambassadör i Sydafrika  Cecilia Julin, Uppsala universitets rektor Eva Åkesson samt prorektor vid universitetet i Pretoria; Stephanie Burton.

Omkring 300 deltagare hade bjudits in till eventet, från olika delar av Sydafrika - mestadels forskare, för att delta i forsknings- och innovationsveckan. Sammantaget deltog fler än tusen personer i något eller några av veckans seminarier och möten, varav de flesta på något av Pretorias universitetscampus.

Uppsala universitet, som är koordinator för projektet, deltar med en stor grupp med bland annat 16 forskare inom olika discipliner.

Både Uppsalas rektor och Pretorias prorektor lyfte vikten av möten, där man tillsammans kan diskutera forsknings- och innovationssamarbete och syftet är att finna 40 projekt inom hållbar utveckling och ramen är FN:s 17 hållbara utvecklingsmål 2030. Projektet har definierat sex olika områden där man vill utveckla framtida strategier: klimatförändringar, läroplaner för högre utbildning, social samhällsutveckling, framtidens hälsosystem, urbanisering och digital teknologi.

Projektet finansieras av Stint, sydafrikanska vetenskapsrådet (NRF) samt sydafrikanska utbildningsministeriet (DHET).

Under veckan ingick även möten med ABB och andra företag, med Young Academy of Sweden och deras motsvarighet i Sydafrika. Deltog i seminarier och debatter gjorde även ett antal forskningsfinansiärer. Två alumni - och pre-departure event arrangerades under veckan, ett på Swedish Residence i Pretoria och ett i Kapstaden.  Deltog gjorde bland annat Uppsalalumnen Irshaad Wadvalla, som är nyvald ordförande för  Swedish Africa Alumni Network.

En mycket lyckad forsknings- och innovationsvecka, summerade rektor Eva Åkesson och  Cheryl de la Rey, rektor för universitetet i Pretoria, vid torsdagens avslutningssession. Projektet kommer att pågå under minst tre år.

Bilder, information och videos:

SouthAfricaSweden (Facebook)
www.sasuf.org