MazeMap är en karttjänst som gör det enkelt att via en dator, surfplatta eller smartmobil hitta från punkt A till B, både inom och mellan campus. Det introducerades vid universitetet i augusti förra året och det används mer och mer av både studenter och medarbetare. Man kan också enkelt skicka en länk via SMS eller e-post för att visa vägen för en mötesdeltagare t.ex. Under de första sex månaderna, 1 augusti - 18 februari, gjordes det 96 733 unika sökningar i tjänsten och nu har även 100 000-strecket passerats. Januari slog månadsrekordet med 20 000 sökningar vilket visar på ett ökat intresse hos användarna.

– Det är extra kul att konstatera att fler använde karttjänsten under vårterminens första månad jämfört med höstterminens lanseringsstart. Det visar att karttjänsten blivit mer känd och fyller ett faktiskt behov hos studenter och personal, säger projektledare Fredrik Lindgren vid byggnadsavdelningen.

Läs mer om Maze Map och hur du använder tjänsten