Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till dina grupper, nyheter och annat personanpassat material. Logga in Externa användare
Feedback

News Category Navigation Portlet

Arkiv

Senaste (10)

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

2017-06-28

Lönerevision 2017

Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är nu överens om tidsplanen för nästa lönerevision som innebär att nya löner kommer att betalas ut i februari 2018. De nya lönerna gäller från och med den 1 oktober 2017.

Årets nya löner gäller från och med den 1 oktober 2017, men kommer att betalas ut nästa år i februari. Det betyder att det blir en retroaktiv löneutbetalning. Inför lönerevisionen ska alla medarbetare erbjudas antingen ett lönesamtal eller ett lönesättande samtal, det senare gäller de som är medlemmar inom Saco-S-området och som arbetar vid universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket, UU Innovation, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) eller internrevisionen.  

Mer information om lönerevisionen 2017

 

Birgitta Wilén

News Category Portlet News Category Portlet

  • Universitetsnyheter